21. december 2022

Grøn energi – fakta og viden

Klimadebatten blæser afsted, og i dag er det nærmest umuligt at snakke politik og samfund, uden også at inkludere de miljømæssige udfordringer vi på verdensplan står over for. I november 2022 rundede vi for første gang 8 mia. mennesker på jorden. Og det stigende antal mennesker, forventes at være i fortsat udvikling i fremtiden. Det store fokus på grøn energi (også kaldet vedvarende energi) er derfor mere relevant end nogensinde før. Men hvordan klarer Danmark sig på grøn energi, og hvordan ser det ud i fremtiden? Det kigger vi nærmere på her.

Hvad betyder grøn energi?

Først og fremmest, bør vi selvfølgelig klargøre hvad der ligger i begrebet ‘grøn energi’. Vedvarende energikilder, såsom solenergi og vindenergi, går under betegnelsen ‘grønne energikilder’. Formålet med den grønne energi, er at gøre samfundet mere C02-neutrale og mindske den generelle udledning af drivhusgasser.

Siden begyndelsen af den industrielle revolution, er forbruget af olie, kul og andre fossile brændstoffer eksploderet. Med forskning og udvikling af nye teknologier, er målet at erstatte de skadelige brændstoffer med sundere og grønnere energikilder – simpelthen for at reducere vores negative indflydelse på klimaet.

Heldigvis er vi i dag kommer rigtig langt med udviklingen af grønne løsninger. Det er derfor blevet nemmere for både virksomheder og private at skifte til mere miljøvenlige energikilder, herunder f.eks. Solenergi, vindenergi og bioenergi.

Grøn energi i Danmark

Den danske regerings helt store klimamål er, at vi som samfund skal være helt klimaneutrale i 2050. Det vil sige, at vi som samlet enhed ikke må udlede flere drivhusgasser end der bliver optaget.

Danmark betragtes af mange, som et foregangsland når det kommer til grøn energi. Dette skyldes, blandt andet, vores teknologiske udvikling og prioritering af at udvide kapaciteten til f.eks. sol-og vind energi. I slutningen af 2021 var antallet af landvindmøller ca. 4200 og antallet af havvindmøller 630. Kigger man på solenergi, er der ca. 115.000 solcelleanlæg på dansk grund, hvilket er ca. 9000 mere end i 2019.

Hvor meget grøn energi producerer Danmark?

Det er især inden for elproduktion, fjernvarme, transport og energiforsyning, at vi har set en stor udvikling i alternative og grønnere energiløsninger i Danmark. Sol-og vindenergi er et af de områder, hvor vi i Danmark har et stort fokus. Sammenlagt stod sol-og vind for 47.2 % af den samlede danske energiforbrug i 2021, hvilket er en hidtil rekord som forventes slået i 2022.

På de to renere energiformer, har vi set en markant stigning sammenlignet med tidligere. Eksempelvis er den samlede vindenergi steget med 24,3 % siden 2009, hvor solenergi er steget med 1,8 % siden 2015.

Selvom vi bevæger os i den rigtige retning som samfund, så er vi bestemt ikke i mål endnu. Faktisk var målsætningen, at 50% af det samlede energiforbrug i Danmark skulle komme fra sol-og vind, og med de 47,2 % i 2021 vi stadig en smule under målsætningen.

Grøn energi i fremtiden

Som nævnt har den danske regering en målsætning om, at vi skal være uafhængige af kul, olie og gas i 2050. Dette er selvfølgelig en ambitiøst målsætning, og derfor er der blevet fremlagt en klar køreplan for, hvordan vi når i mål med omstillingen.

Det er især med fokus på den grønne transport, bæredygtige teknologier til landbruget samt det enkelte individs muligheder for at bidrage positivt til miljøet.

I tæt samarbejde med EU, er det et delmål for Danmark at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% (sammenlignet med 1990) inden udgangen af 2030. Vind-og solenergi spiller en stor rolle for at opnå disse mål, og regeringens præcise klimastrategi kan du læse mere om her.

Fremtiden for solceller

Selvom vi har set en udvikling i den grønne omstilling i Danmark, så er der stadig en stort fokus på forskning og udvikling af bæredygtige løsninger.

Med solcelleanlæg er vi kommet langt i forhold til udnytte de mange muligheder der kommer via solens energi. Investeringer i netop forskning og solteknologi gør, at vi i dag kan producere store mængder grøn energi fra solen.

Med regeringen og EU’s ambitiøse klimaplaner, forventes også flere investeringer i solenergi. Det betyder med alt sandsynlighed, at solcelleanlæg bliver endnu mere effektive og at det bliver endnu mere lukrativt for både virksomheder og private at investere i solenergi.