Grøn energi med solceller

10. april 2023

Grøn energi – fakta og viden om vedvarende energi

Klimadebatten blæser afsted, og i dag er det nærmest umuligt at snakke politik og samfund, uden også at inkludere de miljømæssige udfordringer vi på verdensplan står over for. I november 2022 rundede vi for første gang 8 mia. mennesker på jorden. Og det stigende antal mennesker, forventes at være i fortsat udvikling i fremtiden. Det store fokus på grøn energi (også kaldet vedvarende energi) er derfor mere relevant end nogensinde før. Men hvordan klarer Danmark sig på grøn energi, og hvordan ser det ud i fremtiden? Det kigger vi nærmere på her.

Hvad betyder grøn energi og vedvarende energikilder?

Først og fremmest, bør vi selvfølgelig klargøre hvad der ligger i begrebet ‘grøn energi’. Vedvarende energikilder, såsom solenergi og vindenergi, går under betegnelsen ‘grønne energikilder’. Formålet med den grønne energi, er at gøre samfundet mere C02-neutrale og mindske den generelle udledning af drivhusgasser.

Siden begyndelsen af den industrielle revolution, er forbruget af olie, kul og andre fossile brændstoffer eksploderet. Med forskning og udvikling af nye teknologier, er målet at erstatte de skadelige brændstoffer med sundere og grønnere energikilder – simpelthen for at reducere vores negative indflydelse på klimaet.

Heldigvis er vi i dag kommer rigtig langt med udviklingen af grønne løsninger. Det er derfor blevet nemmere både at investere i solceller til private og solceller til erhverv, og på den måde skifte til mere miljøvenlige energikilder, herunder f.eks. Solenergi, vindenergi og bioenergi.

Solcelleanlæg er i gang med at blive sat op af montører
Faktaboks om grøn energi i Danmark

Grøn energi i Danmark – Vedvarende energi

Den danske regerings helt store klimamål er, at vi som samfund skal være helt klimaneutrale i 2050. Det vil sige, at vi som samlet enhed ikke må udlede flere drivhusgasser end der bliver optaget.

Danmark betragtes af mange, som et foregangsland når det kommer til grøn energi. Dette skyldes, blandt andet, vores teknologiske udvikling og prioritering af at udvide kapaciteten til f.eks. sol-og vind energi. I slutningen af 2022 var antallet af landvindmøller ca. 4200 og antallet af havvindmøller 630. Kigger man på solenergi, er der ca. 115.000 solcelleanlæg på dansk grund, hvilket er ca. 9000 mere end i 2019.

Læs mere om solceller til sommerhus her.

Hvor meget grøn energi producerer Danmark?

Det er især inden for elproduktion, fjernvarme, transport og energiforsyning, at vi har set en stor udvikling i alternative og grønnere energiløsninger i Danmark. Sol-og vindenergi er et af de områder, hvor vi i Danmark har et stort fokus. Sammenlagt stod sol-og vind for 59.3 % af den samlede danske energiforbrug i 2022, hvilket slog den tidligere rekord fra 2021.

På de to renere energiformer, har vi set en markant stigning sammenlignet med tidligere. Eksempelvis er den samlede vindenergi steget med 33,2 % siden 2009, hvor solenergi er steget med 4,4 % siden 2015.

Vi har set nogle flotte stigninger i de grønne energiformer i Danmark de seneste par år, og vi er som samfund bestemt på vej i den rigtige retning. Det kræver dog flere investeringer og endnu større fokus, hvis vi skal nå klimamålene for 2050.

Faktaboks om grøn energi, med fokus på solen, i Danmark
Illustration af grøn energi i jorden

Grøn energi i fremtiden – Bioenergi, solenergi, vindenergi?

Som nævnt har den danske regering en målsætning om, at vi skal være uafhængige af kul, olie og gas i 2050. Dette er selvfølgelig en ambitiøst målsætning, og derfor er der blevet fremlagt en klar køreplan for, hvordan vi når i mål med omstillingen.

Det er især med fokus på den grønne transport, bæredygtige teknologier til landbruget samt det enkelte individs muligheder for at bidrage positivt til miljøet.

I tæt samarbejde med EU, er det et delmål for Danmark at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% (sammenlignet med 1990) inden udgangen af 2030. Vind-og solenergi spiller en stor rolle for at opnå disse mål, og regeringens præcise klimastrategi kan du læse mere om her.

Fremtiden for grøn energi ser lovende ud, men kræver stadig arbejde

Fremtiden for grøn energi er lovende, da teknologiske fremskridt og politiske tiltag har øget bevidstheden om vigtigheden af bæredygtige energikilder. Der er allerede store investeringer i forskning og udvikling af vedvarende energiteknologier såsom solenergi, vindenergi og vandkraft, som vil fortsætte med at blive billigere og mere effektive. Desuden vil politiske tiltag såsom afgifter på fossile brændstoffer og tilskud til grøn energi bidrage til at accelerere overgangen til vedvarende energi.

Fremtidens energisystemer vil være mere decentraliserede, og energilagring bliver en vigtig del af infrastrukturen. Samfundet vil også blive påvirket, da flere job vil blive skabt i grøn energisektoren, og økonomien vil blive mere bæredygtig og mindre afhængig af ustabile energikilder.

Montering af solceller for at opnå grøn energi
Solen skinner på solceller der er ved at blive sat op

Grøn strøm og fremtiden for solceller

Selvom vi har set en udvikling i den grønne omstilling i Danmark, så er der stadig en stort fokus på forskning og udvikling af bæredygtige løsninger.

Med solcelleanlæg er vi kommet langt i forhold til udnytte de mange muligheder der kommer via solens energi. Investeringer i netop forskning og solteknologi gør, at vi i dag kan producere store mængder grøn energi fra solen.

Med regeringen og EU’s ambitiøse klimaplaner, forventes også flere investeringer i solenergi. Det betyder med alt sandsynlighed, at solcelleanlæg bliver endnu mere effektive og at det bliver endnu mere lukrativt for både virksomheder og private at investere i solenergi.