3. januar 2023

FAQ – Solceller til erhverv

Har man et stort elforbrug, så er solceller ofte en god investering. Derfor er mange virksomheder også interesseret i at skifte de traditionelle energikilder ud til et solcelleanlæg. Og det kan være en rigtig god ide, både af økonomiske og miljømæssige årsager. Solceller kan nemlig give besparelser på elregningen, og samtidig skabe en grønnere profil for virksomheden. Overvejer I at investere i solceller til erhverv? Vi giver svarene på de mest stillede spørgsmål her.

Kan solceller til erhverv betale sig?

Undrer I jer over, hvorvidt et solcelleanlæg til jeres virksomhed kan betale sig? I langt de fleste virksomheders tilfælde vil solceller være en god investering.  Et solcelleanlægs ROI afhænger af, hvor stort en virksomheds elforbrug er, og hvor lang tid man planlægger at blive i samme bygning. Der er selvfølgelig en udgift når et anlæg opsættes, men derefter er der gode besparelser på elregningen på sigt. Desuden fremhæver det nogle stærke grønne værdier, og kan være med til at styrke virksomhedens CSR-politik.

Hvornår er solceller tjent hjem?

Vi anslår, at det typisk tager 7-10 år før et solcelleanlæg til erhverv har betalt sig hjem. Det er dog en gennemsnitlig tilbagebetalingstid, og den varierer fra virksomhed til virksomhed. Hvornår jeres solceller er tjent hjem afhænger af, hvor stort et solcelleanlæg I investerer i samt mængden af jeres elforbrug. Desto større solcelleanlægget er, desto mere el kan I producere – og dermed vil investeringen også være tjent hurtigere hjem.

Hvad skal man være opmærksom på ved køb af solceller til erhverv?

Der er selvfølgelig nogle ting man skal overveje, inden I investerer i et solcelleanlæg. Anlæggets placering, eventuelle kommunale regler og jeres naboer er nogle af de ting, I bør være opmærksom på inden I opsætter solceller til erhverv.

Hvilken placering er bedst for din virksomhed

Skal din virksomhed investerer i et større anlæg, er det selvfølgelig vigtigt at finde en placering som kan rumme størrelsen. I bør derfor for en professionel montør til at undersøge bygningens fundament, hvis det skal placeret på f.eks. taget. Derudover bør I også undersøge, hvilken placering der giver den bedste ydeevne for anlægget – herunder solcellernes hældning og placering i forhold til solen.

Undersøg kommunale regler

Er der nogle kommunale regler I bør være opmærksom på? Det kan være i form af fredet bygninger, fremtidig lokalplaner eller andet som kan forhindre opførelsen af et solcelleanlæg. Det er altid en god ide at tage en dialog med kommunen og sikre, at virksomheden ikke pludselig står i en uheldig situation.

Tag hensyn til virksomhedens naboer

Med et større solcelleanlæg, er der også større chance for at forstyrre naboerne. Panelerne kan nemlig give en genskin som kan ramme nabobygningerne og derfor blive et irritations moment. Hvis virksomheden er placeret i tæt bebyggelse, bør I overveje solceller med antirefleksbehandling eller sløret overflade. Så undgår i uheldige klager fra naboerne.

Hvad er solcellers effekt pr. m2?

Der er flere faktorer som påvirker hvor effektivt dine solceller er, hvor både kvalitet, vejrforhold og opsætning har en indflydelse. Hvis man ser bort fra de førnævnte faktorer, så bliver der i gennemsnit i Danmark produceret 100 Watt pr. m2, dit anlæg fylder. 

En solcelle på 300 watt vil derfor producere omkring 300.000 Wh pr. år, hvilket svarer til 300 kWh årligt. Overensstemmelsen mellem solcellens effekt og produktion skyldes solindstrålingen i Danmark. Følgende er et gennemsnitligt bud på ydeevne, hvor ændringer i solindstråling, placering og hældning kan påvirke resultatet. 

I Danmark er der perioder hvor solindstrålingen er lavere end andre, hvor vinterhalvåret kommer mindre, sammenlignet med sommerhalvåret. Solindstrålingsniveauet i Danmark, har i en længere periode været stigende, men plejer normalt ikke at variere mere end 10% sammenlignet med reference året.

Regler for solceller erhverv

Der er flest økonomiske regler forbundet med investering i solceller, hvor det som virksomhed, er vigtigt at man sætter sig ind i skat, afskrivninger, afgifter og moms. De fire økonomiske områder, vil vi dække nedenfor.

Udover økonomiske regler, så er der også få regler man skal overveje ved opsættelse af solcelleanlæg. Hvis man ikke har fulgt vores råd og kontaktet kommunen, så kan det være at man skal rive sit solcelleanlæg ned igen, hvis man har brudt nogle af reglerne. Reglerne varierer alt efter hvilken kommune du har tilknyttet, men vi har samlet nogle af dem herunder:

Opsætning af solceller på bygning

Når du skal til at opsætte dine solceller, så skal du være opmærksom på om det påvirker bygningens afstand – og højdeforhold, eller om solcelleanlægget påvirker bygningens bærende og stabiliserende evne. Hvis dette er tilfældet, så vil det kræve byggetilladelse fra kommunen. 

Solceller skal anbringes og placeres, så selv bygningskonstruktionen er sikkerhedsmæssig forsvarlig. Hvis man er i tvivl, så er det muligt at få en professionel rådgiver til at vurdere opsætningen.

Opsætning af solceller i terræn

Hvis du overvejer at opsætte solceller i terræn, så er der flere faktorer som spiller en rolle for godkendelse. Solcelleanlæg i terræn er mere synlige og dominerende, sammenlignet med dem som er opsat på bygninger, hvilket er ensbetydende med at placeringen, størrelsen, synligheden og sikkerheden spiller en stor rolle i vurderingen. Ydermere kræver det oftest byggetilladelse, for at opsætte solceller i terræn.

Opsætning af solceller i landzone

Hvis det område du overvejer at opsætte solceller i, befinder sig i et landzoneområde, så vil opsættelse af solceller i terræn skulle kræve både en byggetilladelse og en landzonetilladelse. Du får oftest tilladelse hvis du vælger at tilknytte solcelleanlægget til ejendommens bygninger, hvor der sjældent bliver givet tilladelse, hvis der er tale om opsætning i åbent land.

Skatteregler for solcelleanlæg erhverv

Når der er tale om investering i solceller, så er der to forskellige metoder hvor virksomheden selv vælger hvilken de vil beskattes efter. Dette er kun gældende hvis virksomhedens solcelleanlæg er tilkoblet elnettet, for hvis anlægget ikke er tilkoblet, så producerer man kun til eget forbrug, hvilket er skattefrit. 

De to metoder man kan vælge imellem, er hhv. den regnskabsmæssige – og skematiske metode. Virksomheden tager selv stilling til hvilken metode du ønsker, når du laver din første selvangivelse efter købet. Det er vigtigt at bemærke at selskaber kun har mulighed for at vælge den regnskabsmæssige metode, hvor privatejede virksomheder kan vælge imellem begge metoder. 

Læs mere om skattereglerne for solceller erhverv på SKAT’s egen hjemmeside.

Vindmøller på mark som fremtidens energiforsyning

Afskrivninger på solcelleanlæg erhverv?

Hvis virksomheden solcelleanlæg er tagintegreret, så er det muligt at lave en årligt afskrivning på 4% af investeringssummen. Dette er kun gældende for erhvervsmæssige sammenhæng og kan altså derfor ikke udnyttes til private køb.

Momsregler for solcelleanlæg erhverv 

Virksomheden har fuldt fradrag for købsmomsen når anlægget bliver købt, så længe at virksomheden lever op til krav om at være momsregistreret og at produktionen udelukkende går til virksomheden, samt salg af overskydende produktion til elnettet. 

Hvis der sker ændringer i den angivne anvendelse af anlægget, den samlede pris overstiger 100.000 kr. eller det ses som en del af fast ejendom, så vil der være en momsregulerende forpligtelse. 

Det er muligt at læse yderlige omkring reglerne for skat på SKATS egen hjemmeside.