Miljø og grøn omstilling

Solcelleanlæg til erhverv

ProSolar er din leverandør af solcelleanlæg til erhverv, og vi har stor erfaring med flere af landets største anlæg. Vi står for hele processen, fra udarbejdelsen af beregninger til nøglefærdigt anlæg.

SOLCELLEANLÆG TIL ERHVERV

Erfaren leverandør af solcelleanlæg til erhverv

Støt op om udviklingen inden for den grønne omstilling, mens du sænker virksomhedens energiomkostninger. Vi gør det enkelt for jer at bidrage til den grønne omstilling og samtidigt tjene penge på det.

ProSolar er jeres partner i hele processen, lige fra udarbejdelse af projekt- og myndighedsbehandling til montering med egne montører og efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Vi har mere end 10 års erfaring med projektering, monteringen samt drift og vedligehold af mere end 100 af de største solcelleanlæg til virksomheder i Danmark.

Montør sætter solcelleanlæg til erhverv på bygning
Referencer

Se vores udførte projekter

En god forretning

Hvorfor investere i solenergi?

Reducerede energiomkostninger

Reducerede energiomkostninger

Producer jeres egen elektricitet fra solen. Dette resulterer i betydelige besparelser på jeres elregninger, hvilket kan mærkes på bundlinjen.

Økonomisk afkast

Økonomisk afkast

Langsigtet investering, der genererer positiv cash flow og øget indtjening over tid.

Skattefordele ved solenergi

Skattefordele ved solenergi

Danmark tilbyder skatteincitamenter og finansielle fordele ved investering i solenergi. Dette reducerer den samlede investeringsomkostning og forbedrer økonomien i projektet.

Grøn investering

Grøn investering

Virksomheder, der overskrider deres tildelte kvoter og ikke reducerer deres CO2-udledninger, vil blive pålagt en betydelig økonomisk byrde for deres udledninger (kr. 750 pr. ton CO2 pr. 1. januar 2025).

Forbedret ejendomsværdi

Forbedret ejendomsværdi

Realkredit Danmark har revideret ejendomsvurdering med solceller. Ændringen letter finansiering gennem realkreditlån, og styrker solcelleinvesteringer ved at inkludere solcelleelproduktion som indtægt i ejendomsvurderingen.

Besparelse over tid

Besparelse

Solcelleanlæg har en levetid på flere årtier, hvilket betyder, at besparelserne vil akkumulere over tid og forbedre virksomhedens økonomiske situation.

Lav risiko

Lav risiko

Solcelleanlæg er en yderst pålidelig og velafprøvet investering. Den dokumenterede historik sikrer en stabil og konsistent strømforsyning, hvilket reducerer energiomkostningerne betydeligt.

Skalerbarhed

Skalerbarhed

Solcelleanlæg kan tilpasses til dine behov og ejendommens størrelse, hvilket giver fleksibilitet i udvidelse og skalerbarhed.

Optimeret energiforsyning

Optimeret energiforsyning

Med et batterilager opnås bedre udnyttelse af egenproduktion. Forbruget kan ligeledes planlægges via forskudt forbrug.

Udnyt eksisterende tage

Udnyt eksisterende tage

Etablering af solcelleanlæg på eksisterende tage er en omkostningseffektiv og pladsbesparende måde at udnytte solenergien, reducere CO2-
udledning og skabe bæredygtig energi.

Stabilisering af elpriser

Stabilisering af energipriser

Med et solcelleanlæg kan I producere jeres egen energi og mindske afhængigheden af skiftende energipriser. Dette giver forudsigelige omkostninger og beskyttelse mod stigninger i elpriserne.

Solcelleanlæg til erhverv på boligbygning
LEVERANDØR AF SOLCELLEANLÆG

Solcelleanlæg til erhverv giver økonomiske besparelser for din virksomhed

Når der omstilles til solenergi til erhverv m.m., står ProSolar på mål for investeringen og sikrer at det bliver en god forretning som du trygt kan investere i. Et solcelleanlæg fra ProSolar reducerer virksomhedens energiomkostninger og leverer grøn energi uden at gå på økonomisk kompromis.

Grøn energi er god økonomi.

Grønne fordele

Et grønt aftryk til glæde for kloden

Ressourceudnyttelse

Ressourceudnyttelse

Solen er en uudtømmelig energikilde, og ved at bruge den effektivt reducerer I afhængigheden af ikke-vedvarende ressourcer.

Ressourceudnyttelse

Reduktion af CO2-afgifter

CO2-afgifter er skatter, der pålægges udledning af CO2. Målet er at skabe økonomiske incitamenter for at reducere CO2-udledning ved at øge omkostningerne ved at forurene. Dette kan omfatte direkte afgifter på kulstofforbrug eller kuldioxidindholdet i brændstoffer.

Reduktion af Co2-aftryk

Reduktion af CO2-aftryk

Solcelleanlæg bidrager til markant reduktion af CO2-aftryk ved at omdanne solenergi til ren elektricitet, substituere fossile brændstoffer og fremme bæredygtig, klimavenlig energiproduktion.

Økonomiske besparelser

Hør mere om jeres muligheder

Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om vores skræddersyet løsninger, så kontakt os allerede i dag til en uforpligtende gennemgang af mulighederne.