21. december 2022

Solenergi – fakta og viden

Den danske regering har en klar målsætning om, at vi som samfund skal være klimaneutrale og uafhængige af fossile brændstoffer i 2050. For at dette skal lykkedes, er der lagt en klar strategi, hvori solenergi spiller en væsentlig rolle. Er du interesseret i at lære mere om solenergi, og hvordan det fungerer? Så læs videre her.

Hvad er solenergi?

Sammen med bl.a. vind og vand, er solen en naturlig energiressource som f.eks. kan bruges til at producere strøm og varme – disse går under fællesnavne som ‘grøn energi’ eller ‘vedvarende energi’.

Når solen skinner, udsender den stærke stråler som giver en uudtømmelig mængde energi. Med flere års forskning i solteknologi, har vi lært at opfange denne solenergi via solfangere og solceller som så producere strøm og varme til en bygning.

Forskellen på en solfanger og solceller er, at førstnævnte bruger solenergi til opvarmning af f.eks. din hustand og dit badevand. Hvorimod solceller producerer elektricitet som så kan bruges til diverse el apparater. Ens for begge teknologier er, at de udnytter de naturlige ressourcer solenergi tilbyder, og derfor er en grønnere energikilde end f.eks. gas, kul og olie.

Hvordan virker solenergi?

Når solen skinner, udsender den en stor mængde energipartikler. Et solcelleanlæg består af en række sammenkoblede paneler som indeholder elektroner, og når energipartiklerne rammer elektronerne skaber det en reaktion som udgiver elektricitet. Det er netop denne elektricitet, som du kan bruge til at starte kaffemaskinen eller holde køleskabet kørende i din bolig.

Det er klart, at solenergi er mest effektiv når solen stråler kraftigt. Men det betyder ikke, at du kun kan udnytte ressourcerne på de solrige sommerdage – det er faktisk i høj grad lysets skarphed som bidrager til produktionen af elektricitet via solcellerne.

På en helt almindelig solskinsdag, giver strålerne en enorm lyseffekt på 1000 Watt pr. m2. Det er helt forståeligt, hvis det tal ikke giver meget mening for dig – men det er rigtig meget energi, og en uendelig kilde til at dække jordens samlede energibehov mange år ind i fremtiden. Det er faktisk så meget, at hvis man opfanger alt bestråling som rammer jorden på 3 timer, er der nok til at dække hele jordens energiforbrug på et år.

Fordele ved solenergi

Uanset om du er privatperson eller en virksomhed, så er et solcelleanlæg en investering. Det vil sige, at man selvfølgelig har en udgift i forbindelse med køb og montering, men denne investering kan være rigtig god på sigt. Herunder er de største fordele ved solenergi:

Solenergi bidrager positivt til miljøet

Under produktion og transport af et solcelleanlæg, vil der selvfølgelig være en udledning af affaldsstoffer. Men når først dit solcelleanlæg er monteret, så er det en meget lille forurening der laves når der pumpes elektricitet rundt i bygningen. Du bidrager derfor positivt til miljøet, regeringens klimaplan og de fremtidige generationer.

Sol er en ubegrænset energikilde

Ligeså længe solen eksisterer, ligeså længe vil den producere energi til dit anlæg – vi har derfor en ubegrænset kilde af vedvarende grøn energi. Og hvis den en dag skulle stoppe med at stråle, så er det nok ikke varme i huset vi bekymrer os mest om.

Solenergi er en økonomisk investering

Et solcelleanlæg kan være en rigtig god økonomisk investering. Udover at producere billigere elektricitet, så sikrer det dig også en højere grad af uafhængighed. Når du er selvforsynende med solenergi, behøver du ikke bekymre dig om stigende elpriser. Og så er det faktisk muligt at sælge overskydende el til elnettet når de gode måneder rammer dit solcelleanlæg.

Solteknologi er i rivende udvikling

I og med, at solens energi bidrager positivt til miljøet, vil der også blive investeret og forsket i ny solteknologi. Vi kan derfor forvente, at vi i fremtiden bliver mere effektive og endnu bedre til at udnytte de mange muligheder solen bidrager med.

Solenergi i Danmark

I 2021 satte Danmark ny rekord for, hvor stor en andel af vores samlede elforbrug der kom fra solen. I løbet af sidste år blev der produceres 1,406 TWh, hvilket svarer til 3.6% af Danmarks samlede elforbrug. Dette var 0,2% højere end året før, på trods af at der faktisk var markant færre solskinstimer i 2021.

2022 ser ud til at blive endnu et rekord år – alene i 1. Kvartal kom 6,3% af det samlede elforbrug fra solen, hvilket delvist skyldes mere sol men også udbygninger af store solcelleanlæg.

I 2021 blev Nordeuropas største solcellepark etableret tæt på Holstebro, og dets tilslutning til det danske elnet åbnede op for en endnu mere effektiv brug af solens ressourcer. Sammen med vindmølleparker, er store områder med solcelleanlæg en del af regeringens klimaplaner, og samtidig er interessen for solenergi fra private og erhverv stigende. Derfor forventer vi også, at den stigende tendens vil fortsætte i Danmark i fremtiden.