Solenergi med solpaneler

10. maj 2023

Solenergi – fakta og viden

Den danske regering har en klar målsætning om, at vi som samfund skal være klimaneutrale og uafhængige af fossile brændstoffer i 2050. For at dette skal lykkedes, er der lagt en klar strategi, hvori solenergi spiller en væsentlig rolle. Er du interesseret i at lære mere om solenergi, og hvordan det fungerer? Så læs videre her.

Hvad er solenergi?

Sammen med bl.a. vind og vand, er solen en naturlig energiressource som f.eks. kan bruges til at producere strøm og varme – disse går under fællesnavne som ‘grøn energi’ eller ‘vedvarende energi’. Så når man stiller spørgsmålet, ‘hvad er solenergi?’ kan det bedst beskrives som, en grøn energiform som kommer fra solen.

Solceller og solfangere – hvad sker der når solen skinner?

Når solen skinner, udsender den stærke stråler som giver en uudtømmelig mængde energi. Med flere års forskning i solteknologi, har vi lært at opfange denne solenergi via solfangere og solceller som så producere strøm og varme til en bygning.

Forskellen på en solfanger og solceller er, at førstnævnte bruger solenergi til opvarmning af f.eks. din hustand og dit badevand. Hvorimod solceller producerer elektricitet som så kan bruges til diverse el apparater. Ens for begge teknologier er, at de udnytter de naturlige ressourcer solenergi tilbyder, og derfor er en grønnere energikilde end f.eks. gas, kul og olie.

To montører er i gang med at sætte solcelleanlæg op
Faktaboks om solenergi og dens lyseffekt

Hvordan virker solenergi?

Hvad er solenergi og hvordan virker det? Når solen skinner, udsender den en stor mængde energipartikler. Et solcelleanlæg består af en række sammenkoblede paneler som indeholder elektroner, og når energipartiklerne rammer elektronerne skaber det en reaktion som udgiver elektricitet. Det er netop denne elektricitet, som du kan bruge til at starte kaffemaskinen eller holde køleskabet kørende i din bolig.

Hvornår er solenergi mest effektivt?

Det er klart, at solenergi er mest effektiv når solen stråler kraftigt. Men det betyder ikke, at du kun kan udnytte ressourcerne på de solrige sommerdage – det er faktisk i høj grad lysets skarphed som bidrager til produktionen af elektricitet via solcellerne.

På en helt almindelig solskinsdag, giver strålerne en enorm lyseffekt på 1000 Watt pr. m2. Det er helt forståeligt, hvis det tal ikke giver meget mening for dig – men det er rigtig meget energi, og en uendelig kilde til at dække jordens samlede energibehov mange år ind i fremtiden. Det er faktisk så meget, at hvis man opfanger alt bestråling som rammer jorden på 3 timer, er der nok til at dække hele jordens energiforbrug på et år.

Fordele ved solenergi

Uanset om du overvejer at købe solceller til private eller solcelleanlæg til erhverv, er det som regel en rigtig god investering. Det vil sige, at man selvfølgelig har en udgift i forbindelse med køb og montering, men denne investering kan være rigtig god på sigt. Herunder er de største fordele ved solenergi:

Solenergi bidrager positivt til miljøet

Under produktion og transport af et solcelleanlæg, vil der selvfølgelig være en udledning af affaldsstoffer. Men når først dit solcelleanlæg er monteret, så er det en meget lille forurening der laves når der pumpes elektricitet rundt i bygningen. Du bidrager derfor positivt til miljøet, regeringens klimaplan og de fremtidige generationer.

Sol er en ubegrænset energikilde

Ligeså længe solen eksisterer, ligeså længe vil den producere energi til dit anlæg – vi har derfor en ubegrænset kilde af vedvarende grøn energi. Og hvis den en dag skulle stoppe med at stråle, så er det nok ikke varme i huset vi bekymrer os mest om.

Solenergi er en økonomisk investering

Et solcelleanlæg kan være en rigtig god økonomisk investering, hvilket er en af de helt store fordele ved solenergi. Udover at producere billigere elektricitet, så sikrer det dig også en højere grad af uafhængighed. Når du er selvforsynende med solenergi, behøver du ikke bekymre dig om stigende elpriser. Og så er det faktisk muligt at sælge overskydende strøm fra solceller til elnettet når de gode måneder rammer dit solcelleanlæg.

Solteknologi er i rivende udvikling

I og med, at solens energi bidrager positivt til miljøet, vil der også blive investeret og forsket i ny solteknologi. Vi kan derfor forvente, at vi i fremtiden bliver mere effektive og endnu bedre til at udnytte de mange muligheder solen bidrager med.

Solenergi i Danmark

I løbet af 2021 blev der produceres 1,406 TWh, hvilket svarer til 3.6% af Danmarks samlede elforbrug. Dette var 0,2% højere end året før, og på trods af at der faktisk var markant færre solskinstimer i 2021, var det en ny rekord.

Den rekord blev dog slået markant i 2022, hvor hele 6.2% af det samlede elforbrug i Danmark kom fra solen – dette skyldes delvist mere sol men også udbygninger af store solcelleanlæg.

I 2021 blev Nordeuropas største solcellepark etableret tæt på Holstebro, og dets tilslutning til det danske elnet åbnede op for en endnu mere effektiv brug af solens ressourcer. Sammen med vindmølleparker, er store områder med solcelleanlæg en del af regeringens klimaplaner, og samtidig er interessen for solenergi fra private og erhverv stigende. Derfor forventer vi også, at den stigende tendens vil fortsætte i Danmark i fremtiden.

Faktaboks om solenergi i Danmark
Vind- og solenergi samt vindmøller og solcelleanlæg

Solenergi og teknologi

Solenergi er en af de mest lovende og bæredygtige kilder til vedvarende energi, som kan bidrage til at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og mindske udledningen af drivhusgasser. En vigtig faktor bag solenergiens stigende popularitet er den kontinuerlige teknologiske udvikling, som har gjort solcelleanlæg mere effektive og økonomisk attraktive – der er med andre ord, kommet flere fordele ved solenergi end tidligere.

Forskning og udvikling har spillet en vigtig rolle i at forbedre solcelleteknologien og gøre den mere konkurrencedygtig med traditionelle energikilder som kul og olie. Der er gjort betydelige fremskridt i forbedringen af solcellers effektivitet, holdbarhed og omkostninger. Forskning inden for materialer, design og produktionsteknologier har ført til udviklingen af nye typer af solceller, der er mere effektive og kan udnytte sollys på en mere optimal måde.

Lagring af solenergi

En vigtig teknologisk udvikling inden for solcelleteknologien er lagring af solenergi. En af udfordringerne med solenergi er, at den kun kan genereres i løbet af dagen, når solen skinner. Men med avancerede batterisystemer kan overskudsenergi gemmes og bruges, når solen ikke skinner, hvilket giver endnu flere fordele ved solenergi. Der er gjort betydelige fremskridt inden for batteriteknologien, og nye batterityper og -designs er blevet udviklet for at øge kapaciteten og holdbarheden af batterierne.

Forskning og udvikling inden for solenergi vil fortsætte med at spille en vigtig rolle i at forbedre teknologien og reducere omkostningerne ved solenergi. Med den fortsatte teknologiske udvikling og stigende efterspørgsel efter vedvarende energikilder er det sandsynligt, at solenergi vil spille en stadig større rolle i fremtidens energiforsyning.

Opsætning af solceller og fordele ved solenergi
Kraftig sol skinner på solceller

Solens kraft og solenergi

Solen udgør omkring 99,86% af den samlede masse i vores solsystem. Den er så stor, at over en million jordkloder kunne rummes inde i den. Det kan man kalde for en energikilde med slagkraft.

Og solen er også kilden til alt energi på jorden og er afgørende for livet på vores planet. Den producerer energi ved hjælp af kerneprocesser, der konverterer hydrogen til helium i dens kerne, og frigiver samtidig store mængder varme og lys.

Med erfaring, forskning og teknologisk udvikling, har vi lært at udnytte den enorme mængde solenergi, som udskilles fra solen hele tiden.

Hvad sker der, når solenergien rammer solcellerne?

Solceller opfanger solenergi ved hjælp af det fotovoltaiske (PV) princip, som er baseret på en særlig type halvledermateriale, ofte silicium. Når sollys rammer en solcelle, optages lysenergien af halvledermaterialet, og dette forårsager, at elektroner i materialet bliver frigivet fra deres atomer.

Solcellepaneler er lavet af et stort antal solceller, som er elektrisk forbundet i serie og parallel for at opnå den ønskede effekt. Solcellepanelerne er typisk designet til at absorbere så meget sollys som muligt og omdanne det til elektricitet.

Der findes forskellige typer af solceller. Læs her hvorfor monokrystallinske solceller er de bedste på markedet, samt hvilke elementer et solcelleanlæg består af.

Hånd på solcelleanlæg