Solceller anlæg i aftensolen

5. januar 2023

Fremtidens energiforsyning

Vi er blevet mere miljøbevidste, både som forbruger og som virksomhed. I tak med det stigende grønne fokus, har udviklingen af teknologiske energiløsninger også set en stejl opadgående kurve. Sammen med bl.a. Vindenergi, spiller solen en stor rolle når det kommer til fremtidens energiforsyning. Men hvor mange solceller findes der på jorden? Og hvad er egentlig verdens største solcelleanlæg? Det får du svaret på her.

Er solceller fremtiden?

Solceller forventes at spille en afgørende rolle i fremtiden. IEA spår, at 27% af verdens elforbrug vil være dækket af solenergi i 2050. I 2020 kom 9.8% af planetens energi fra enten vind eller solen. Investeringer samt et politisk fokus på vedvarende energi, er nogle af hovedårsagerne til den forventede stigning. Sammen med bl.a. Vindenergi tør vi derfor godt sige, at solceller er fremtiden.

Faktaboks om verdens elforbrug
Vindmøller på mark som fremtidens energiforsyning

Hvad er EU’s rolle i fremtidens energiforsyning?

Som privat forbruger kan vi gøre en miljømæssig forskel. Som virksomhed kan vi gøre en endnu større miljømæssig forskel. Men det er på det helt store politiske niveau, at de største grønne tiltag kan igangsættes. Derfor spiller EU også en stor rolle, når det kommer til fremtidens energiforsyning.

Udover investeringer i grønne løsninger, har EU også mulighed for at stille krav og mål for sine medlemslande. I 2005 trådte EU’s CO2-kvoteordning i kraft, hvilket dækker de 28 medlemslande samt Norge, Island og Liechtenstein. Ordningen har til formål at nedbringe medlemslandenes generelle CO2-udledning, ved at sætte et loft på, hvor meget CO2 et land må producere.

Tiltag som disse, er med til at fremskynde udviklingen af grønnere energiforsyninger for fremtiden, herunder bl.a. Solenergi.

Verdens største solcelleanlæg

På nuværende tidspunkt ligger det i Indien, og dækker et imponerende areal på 4000 hektar. Men faktisk forventes det, at der snart bliver sat en ny rekord. I Australien planlægges opførelsen af en kæmpe solcellepark som vil dække et areal på 12.000 hektar, hvilket forventes at være færdig i 2027. Opsætninger af nye parker er i rivende udvikling, og mon ikke der i fremtiden kommer flere konkurrenter om pladsen for verdens største solcelleanlæg?

Australiens gigantiske solcellepark placeres i Northern Territory, hvilket der er en helt speciel grund til. Det er nemlig her, at solens stråler rammer jorden kraftigst på verdensplan.

Fakta om verdens største solcelleanlæg

Hvilke tre lande har flest solcelleanlæg i verden?

I dag er det Kina, Japan og Tyskland, som kan prale af at have flest solcelleanlæg i verden. Men de er ikke alene om at investere stort i den vedvarende energiform fra solen. USA og Indien er ligeledes aktive, når det kommer til opførelse af nye solcelleanlæg. Australien bør også nævnes på denne liste, eftersom de planlægge opsætningen af den nye gigantiske solcellepark på hele 12.000 hektar.

Antal solceller på jorden

Når vi snakker antal solceller på jorden, regnes det i antal MW. I 2022 blev solcellekapaciteten skudt til at være på 1.000.000 MW. Det er en markant stigning i forhold til tidligere – f.eks. var kapaciteten på på 300.000 MW tilbage i 2016 og kun 150.000 MW i 2015.

Hvordan sker omdannelse af energi fra solen?

Solen producerer enorme mængder energi, og er en af de mest uudtømmelige energikilder vi har til rådighed. Energien produceres naturligt i solens kerne, hvor brint omdannes til helium og udsender solstråler. Med solfangere er det muligt at opfange energien og skabe termisk varme. Solceller kan derimod omsætte solens energi til elektricitet. Med solfangere og solceller, er det dermed muligt både at opvarme vand samt skabe strøm i f.eks. en husstand.

Hvor ligger Danmarks største solcelleanlæg?

Danmark kan faktisk prale med at have Nordeuropas største solcellepark. Den er placeret uden for Holstebro, og med sine 207 MW bidrager den med store mængder energi til det danske elnet. Der er dog også konkurrence på denne position herhjemme, og allerede nu er planlægningen af en endnu større solcellepark i gang i Hjolderup i Jylland.

Solen står op over storebælt