Solceller til virksomhed

1. december 2023

Hvorfor investere i solceller? – 18 hurtige for virksomheder

Investering i solceller har taget erhvervslivet med storm, og det er ikke uden grund. Solenergi tilbyder en række fordele, der strækker sig over økonomi, muligheder, branding og miljø. I denne artikel giver vi dig, der som virksomhed overvejer at investere i solceller, 18 hurtige grunde til at komme i gang i dag. Vi har delt argumenterne op i: økonomi, muligheder, branding og miljø.

Hvorfor investere i solceller fra et økonomisk perspektiv?

En af de helt afgørende faktorer for virksomheder, er selvfølgelig det økonomiske perspektiv i deres investering i solenergi. Og heldigvis er solceller en rigtig fornuftigt finansiel investering, og de økonomiske fordele ved investering i solceller er ikke til at komme uden om.

Solceller på virksomhedsbygning
Grøn virksomhed uden CO2

1. Reducerede omkostninger

At producere egen elektricitet fra solen resulterer i betydelige besparelser på elregninger, hvilket direkte påvirker virksomhedens bundlinje. Reducerede omkostninger ved at generere elektricitet fra solenergi har en markant indvirkning på virksomhedens økonomi. Den betydelige besparelse på elregninger fungerer som en direkte økonomisk fordel, der styrker virksomhedens bundlinje. Ved at investere i solenergiløsninger kan virksomheder ikke kun mindske afhængigheden af eksterne energikilder, men også opnå langsigtede omkostningsfordele, da solenergi er en vedvarende og gratis ressource.

2. Økonomisk afkast

Solceller udgør en langsigtet investering, der ofte genererer positiv cash flow og øget indtjening over tid. Investering i solceller repræsenterer en langsigtet økonomisk beslutning, der typisk resulterer i betydelige økonomiske afkast. Solceller er kendt for at generere positiv cash flow og kontinuerligt øge indtjeningen over deres levetid. Den initiale kapital, der investeres i solcelleanlægget, betaler sig over tid gennem de løbende besparelser på elregninger og i nogle tilfælde gennem salg af overskydende elektricitet til elnettet.

Grøn virksomhed set fra oven
Stor virksomhed med solceller

3. Skattefordele ved solenergi

I Danmark er der gunstige skattefordele og finansielle incitamenter til rådighed for virksomheder, der vælger at investere i solenergi. Disse incitamenter udgør en betydelig faktor, der ikke kun reducerer de samlede investeringsomkostninger, men også forbedrer den overordnede økonomi i solenergiprojekter.

4. Grøn investering

For virksomheder udgør manglende reduktion af CO2-udledninger ikke kun en potentiel trussel mod miljøet, men det kan også indebære betydelige økonomiske byrder i form af afgifter og sanktioner. I denne sammenhæng kan implementeringen af solceller fungere som en strategisk og grøn investering, der ikke kun hjælper virksomheder med at opfylde miljømål, men også undgå disse potentielt omkostningstunge byrder.

Nærbillede af solceller
Bygning med solceller

5. Forbedret ejendomsværdi

Integrationen af solcelleanlæg på en erhvervsejendom har potentiale til at forøge ejendommens værdi betydeligt, hvilket resulterer i en styrkelse af det samlede investeringsafkast. Dette skyldes flere faktorer, der tilsammen bidrager til en øget attraktivitet og værdiansættelse af ejendommen.

For det første tiltrækker bæredygtige og energieffektive ejendomsløsninger som solcelleanlæg, potentielle lejere og investorer. For det andet kan solcelleanlæg fungere som en ekstra indtægtskilde for ejendommen. Endelig kan ejendomsvurderingsselskaber tage højde for den reducerede afhængighed af eksterne energikilder og de langsigtede besparelser på elregninger, hvilket kan medføre en opjustering af ejendommens værdi.

6. Besparelse

Solcelleanlæg, med deres lange levetid, udgør en vedvarende kilde til besparelser, der akkumuleres over tid og påvirker den overordnede økonomiske situation positivt. Den lange levetid af solcelleanlægget, der ofte strækker sig over flere årtier, betyder, at de økonomiske fordele ikke blot er øjeblikkelige, men de fortsætter med at manifestere sig og vokse i løbet af anlæggets levetid.

Solen skinner på gult hus med solceller
Solceller på bygning

Hvilke muligheder er der med investering i solceller?

Din investering i solceller, bringer en masse muligheder med sig, heriblandt mindre påvirkning af høje energipriser samt forudsigelighed på virksomhedens elregning.

7. Lav risiko

Solceller repræsenterer en investering med lav risiko, idet de er kendt som en pålidelig og velafprøvet teknologi. Denne pålidelighed skyldes dels den modenhed, som solcelleteknologien har opnået gennem årene, samt den kontinuerlige forbedring af teknologien og produktionsprocesserne. Denne kombination af stabilitet og konstant innovation bidrager til at minimere risikoen for uventede problemer og usikkerheder.

Opsætning af solceller
Solceller på virksomhedsbygning

8. Skalerbarhed

Solcelleanlæg tilbyder en imponerende grad af skalerbarhed, hvilket gør dem yderst tilpasningsdygtige til virksomheders unikke behov og ejendomsstørrelser. Denne fleksibilitet i design og implementering gør solenergiløsninger velegnede til både små og store virksomheder samt ejendomme af varierende størrelser.

9. Optimeret energiforsyning

Implementeringen af batterilager i forbindelse med solcelleanlæg muliggør en optimeret energiforsyning, hvor egenproduktionen bedre udnyttes, og forbruget kan planlægges ved hjælp af forskudt forbrug. Batterilagringssystemer spiller en afgørende rolle i at maksimere effektiviteten af solenergiløsninger ved at løse nogle af de udfordringer, der er forbundet med variationer i sollys og tidspunkter med høj og lav efterspørgsel.

Solceller på PFA bygning
"All black" sorte longi solceller

10. Udnyttelse af eksisterende tage

Udnyttelsen af eksisterende tage til etablering af solcelleanlæg repræsenterer en både omkostningseffektiv og pladsbesparende tilgang til udnyttelse af solenergi. Denne strategi udnytter allerede eksisterende infrastruktur, hvilket reducerer behovet for yderligere jordareal og minimerer de omkostninger, der normalt er forbundet med grundarbejde og landerhvervelse.

11. Stabilisering af energipriser

Implementeringen af solcelleanlæg medfører stabilisering af energipriserne for virksomheder, da det giver forudsigelige omkostninger og beskyttelse mod uforudsigelige stigninger i elpriserne. Denne stabilitet i omkostningerne er afgørende for virksomhedens økonomiske planlægning og kan have flere positive konsekvenser.

Solenergi med solpaneler
Billede af grøn skov

Investering i solceller fra et branding perspektiv

Flere og flere investorer og forbrugere er opmærksomme på virksomhedens grønne initiativer. Fra et branding perspektiv, giver solceller mulighed for at stille jeres virksomhed i et bedre lys over for investorer, potentielle partnere og alle typer af kunder.

12. Offentlig bevågenhed

Den offentlige opmærksomhed omkring grøn energi og bæredygtighed er stigende, og forbrugerne og erhvervskunder værdsætter i stigende grad virksomheder, der demonstrerer et reelt engagement i at reducere deres miljøpåvirkning. Investering i grøn energi, såsom solceller, signalerer ikke blot en forpligtelse til at mindske CO2-udledninger, men det markerer også virksomheden som en innovativ og fremadskuende aktør, der er opmærksom på de globale udfordringer ved klimaforandringer.

Solcelleanlæg med batteri på tag
Himmel med sol

13. Styrket signalværdi på markedet

Et ProSolar solcelleanlæg repræsenterer ikke kun en teknologisk investering i grøn energi, men det fungerer også som et stærkt signal på markedet om virksomhedens dedikation til bæredygtighed og miljøbevidsthed. Dette signal sender en klar besked til kunder, partnere og interessenter om, at virksomheden ikke blot forstår, men aktivt handler på de presserende udfordringer, som klimaforandringer og bæredygtighed udgør.

14. Understøtte ESG-mål

Solcelleanlæg udgør en effektiv strategi til at understøtte virksomhedens ESG-mål (Environmental, Social, and Governance), idet de adresserer flere nøgleområder inden for bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis. Læs mere om ESG her.

Solceller på bygning
PFA virksomhed med solcellepaneler

15. Styrket konkurrenceevne

Investering i solceller styrker virksomhedens konkurrenceevne på flere fronter og positionerer den som en kompetent aktør inden for grøn energi. Dette har afgørende fordele, der går ud over det rent økonomiske og kan positionere din virksomhed foran konkurrenter som tager et mindre initiativ.

Hvorfor investere i solceller fra et miljøperspektiv?

Nu hvor vi har været igennem de elementer, som giver værdi for din virksomhed, er det selvfølgelig oplagt at kigge på de elementer, som har stor betydning for omverdenen – investering i solceller er en grøn investering, som bidrager positivt til at nå klimamålene.

Sollceller til erhverv på bygning
Sorte all black solceller på tag

16. Ressourceudnyttelse

Solenergi er en vedvarende og uudtømmelig kilde, idet solen forventes at fortsætte med at stråle i milliarder af år. Ved at udnytte solens energi reduceres virksomhedens afhængighed af ikke-vedvarende ressourcer som fossile brændstoffer, som er begrænset og har betydelige miljømæssige konsekvenser ved udvinding og forbrug.

17. Reduktion af CO2-afgifter

Som virksomhed er man underlagt regler og afgifter i forbindelse med CO2-udledning. Går man i en grønnere retning, og producerer mere elektricitet fra solceller, vil virksomhedens afgifter også falde. Læs mere om CO2-afgifter her.

Privat bolig med solceller
Pærer med strøm fra batteri til solceller

18. Reduktion af CO2-aftryk

Solenergi er en ren og bæredygtig kilde, der ikke udleder skadelige stoffer eller bidrager til drivhuseffekten. Ved at bruge solceller til at generere elektricitet kan virksomheder reducere deres kulstofaftryk betydeligt. Dette har en positiv indvirkning på luft- og vandkvaliteten og bidrager til global indsats for at bekæmpe klimaændringer ved at mindske udledningen af drivhusgasser.

Solceller er en strategisk, økonomisk og miljøvenlig beslutning

Investering i solceller er ikke blot en økonomisk beslutning, men også en strategisk bevægelse, der påvirker virksomhedens muligheder, branding og miljømæssige indvirkninger. Ved at integrere solenergi i virksomhedens drift kan man ikke kun sikre økonomisk gevinst, men også positionere sig som en bæredygtig og ansvarlig aktør på markedet. Solceller repræsenterer ikke kun fremtiden for energiproduktion, men også nøglen til en grønnere og mere succesfuld virksomhed.

Illustration af solenergi på hus
Stor virksomhed med solceller

Kom i gang med investering i solceller med ProSolar

Investering i solceller med ProSolar ikke kun muliggør betydelige besparelser på elregninger, men signalerer også virksomhedens forpligtelse til miljøansvar og bæredygtighed. Dette skridt mod grøn energi vil ikke blot styrke virksomhedens konkurrenceevne, men også bidrage til at opbygge et positivt omdømme blandt kunder og samarbejdspartnere. Tag det første skridt mod en mere bæredygtig fremtid og invester i solceller med ProSolar i dag.